et konsulentselskap i Lillesand

 
konsulentselskap

Vindi Consulting AS er et konsulentselskap i Lillesand etablert av Arild Vindi som eier alle aksjene.

Selskapets hovedoppgaver er kj°pesenterutvikling, markedsutvikling, kurs og konferanse, internasjonaliseringsprosesser.
I tillegg arbeider Vindi i flere styrer som styreleder og styremedlem.

Arild Vindi (57) har lang erfaring fra flere grener av Norsk nŠringsliv og fra flere internasjonaliseringsprosesser.

Webdesign ©2008 Web Norge